Hvordan bruke SEO i markedsføring

Markedsføring er noe som utvikler seg hele tiden, og derfor er det viktig at man hele tiden følger med id e utviklingene som skjer innenfor faget. For bare ti år siden var det for eksempel vanskelig å se for seg hvor viktig søkemotorer og ikke minst søkemaskinoptimering ville være for markedsføring, men i dag ser man det som en av de beste og mest effektive måtene å implementere markedsføring på nett. Men hvordan fungerer det egentlig og hvorfor er det viktig?

Det å jobbe med markedsføring, betyr at man er nødt til å være klar til å omstille seg, for fordi nettet hele tiden utvikler seg, og måten vi interagerer med det derfor også endrer seg, er det viktig å alltid ha fokus på å følge med. Men en av de tingene som har vært viktig lenge og bare blir mer og mer viktig er elementer som seo, som ikke bare brukes på google, men nå også er mulig å jobbe med på både Youtube og nylig også Instagram.

Sånn fungerer SEO

Helt grunnleggende er søkemotoroptimalisering faktisk akkurat det det høres ut som. Det er en måte å optimere resultatene og hvordan man rangerer i søkemotorene ved et bestemt søkeord som noen skriver inn i for eksempel google eller Instagram. Det gjør at man kan bli sett av potensielle kunder på en helt annen måte enn før, fordi jo bedre man er til SEO, jo lettere blir det å rangere høyt og dermed bli sett av flere og flere potensielle kunder.

SEO fungerer ved at søkemotorene rangerer alle sidene på nettet basert på det søkeordet noen skriver inn, og når man har optimert siden sin for de søkeordene man ønsker å bli funnet under, gjør man det lettere for google å forstå at den siden man har er relevant for den personen som akkurat har skrevet inn søkeordet.

Derfor er SEO viktig

Jo bedre man er til SEO, jo mer relevant tror søkemotoren at man er, og dermed blir man vist høyere i resultatene hvis man er god til det, enn hvis man ikke er det. Det er så enkelt, men det betyr ikke at det er enkelt å finne ut av SEO. Ofte kan det være en god idé å betale noen for å hjelpe deg med det, noe som kan være mer effektivt og ikke minst billigere, enn å bruke masse tid på det selv, uten å kunne få de samme resultatene.